Районна газета

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення

про проведення конкурсу проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни, для реалізації яких надаватиметься додаткова фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів районного бюджету

Ямпільська районна державна адміністрація оголошує конкурс проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів війни (далі – громадські організації), для реалізації яких надаватиметься додаткова фінансова підтримка у 2019 році за рахунок коштів районного бюджету.

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу, моніторинг реалізації проектів здійснюється відповідно до Порядку отримання та використання коштів районного бюджету для надання на конкурсній основі  фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни, затвердженого розпорядженням голови Ямпільської районної державної адміністрації від 31.08.2018 № 770-ОД, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області             13 вересня 2018 року за № 71/1866 (далі – Порядок).

Пріоритетні завдання, на виконання яких повинні спрямовуватися проекти, розроблені учасниками конкурсу:

1) спрямованість заходів в рамках проекту на безпосередню роботу з соціальною групою – ветерани війни;

2) проведення заходів з національно-патріотичного виховання за участі членів організації мешканців району, особливо молоді, формування у них патріотичних настроїв у суспільстві.

Перелік напрямів та видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу.

Громадські організації мають право використовувати кошти фінансової підтримки лише для реалізації наступних цілей:

1) проведення заходів, метою яких є вирішення актуальних питань соціального захисту, участь у формуванні пропозицій щодо реалізації державної та регіональної політики стосовно відповідної категорії громадян, якими опікуються громадські організації (засідання, конференції, збори, тематичні зустрічі);

2) проведення зборів, засідань «за круглим столом», спортивних заходів за участю ветеранів війни, які проживають на території району;

3) проведення заходів за безпосередньої та активної участі представників громадської організації:

з відзначення в районі визначних подій в історії України, пам’ятних дат, пов’язаних з напрямками статутної діяльності та відповідною категорією її членів;

з військово-патріотичного виховання молоді у загальноосвітніх навчальних закладах району (за умови відповідного письмового дозволу на проведення таких заходів);

культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування національно-патріотичних настроїв в українському суспільстві.

Максимальний обсяг фінансової підтримки одного проекту за результатами проведення конкурсу складає 10 тис. гривень.

Заходи та напрямки використання коштів в рамках проекту не повинні суперечити фінансово-юридичним нормативним актам.

Видатки на проведення заходів в рамках реалізації проекту оформлюються шляхом укладання відповідних договорів на покупку товарів та надання послуг, капітальні видатки заборонені.

Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою 1;

2) копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статуту (положення), засвідчені в установленому порядку;

3) документ, що підтверджує статус неприбутковості громадської організації (відомості з Реєстру неприбуткових установ та організацій з офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України у паперовому вигляді);

4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою 2. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати, інформацію про цільову аудиторію, залучені до реалізації проекту інші інститути громадянського суспільства, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до реалізації проекту);

6) інформаційна довідка (описовий звіт) про діяльність громадської організації протягом останніх двох років (з інформацією про проведення конкретних заходів на території району за участю членів організації та громадськості), джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення. 

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані та належним чином засвідчені.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Строки подання конкурсних пропозицій: 29 листопада – 28 грудня 2018 року.

Строки проведення конкурсу:

оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу: 07 січня – 08 лютого 2019 року;

визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту: у місячний строк після визначення конкурсною комісією рейтингу конкурсних пропозицій;

затвердження організатором конкурсу переліку громадських організацій, визначених переможцями конкурсу – протягом 15 робочих днів з дня визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

Організація та проведення конкурсу, проведення заходів учасниками конкурсу здійснюється відповідно до Порядку.

Конкурсні пропозиції приймаються з  29 листопада по 28 грудня 2018 року, щоденно в робочі дні за адресою: смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1, 2 поверх, каб. № 24, Ямпільська районна державна адміністрація, головний спеціаліст апарату Ямпільської районної державної адміністрації (з питань внутрішньої політики), з 10:00 год. до 15:00 год. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за  критеріями відповідно до Порядку.

За додатковою інформацією звертайтесь до Євдокименко Ірини Вікторівни, головного спеціаліста апарату Ямпільської районної державної адміністрації (з питань внутрішньої політики), щоденно в робочий день: смт Ямпіль, бульв. Ювілейний, 1, 2 поверх, каб. № 24, з 10:00 год. до 15:00 год., тел.  2-19-72. (обідня перерва: 12.00 – 13.00).

Зразки форм 1,2 знаходяться за цим посиланням

Про затвердження Порядку отримання та використання коштів районного бюджету для надання на конкурсній основі фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни від 31.08.2018 №770-ОД. Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстицій у Сумській області від 13.09.2018 за № 71/1866